TALENTOVÉ ZKOUŠKY


Talentová zkouška se skládá ze tří oddílů:


Učivo TV základní školy (TV)

  • Gymnastika : obratnost (ze stoje na rukou kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou, hrazda po ramena-výmyk do vzporu, podmet
  • Basketbal : driblink, dvojtakt, střelba na koš
  • Volejbal : přihrávky obouruč vrchem, spodem(bagr), podání spodem a vrchem


Obecné sportovní předpoklady (OP)

  • běh na 50m z polovysokého startu, běh 1500m, vertikální výskok, hod plným míčem (2 kg) obouruč vrchem, shyby na hrazdě (dívky-počet,výdrž, chlapci-počet), překážková dráhaSpecializace (S)

Testy podle jednotlivých specializací u kmenových sportů (např. měřené úseky, tréninková utkání), hodnocení somatotypu (vhodnost typu pro daný sport např. fotbal).


U všech ostatních tzv. nekmenových sportů dojde k vyjádření odborných trenérů, se kterými spolupracujeme (tenis, volejbal. florbal, hokejbal, apod.). U sportovní specializace tanec uznáváme pouze výsledky z disciplíny taneční sport.

Pokud je to možné, připojte doporučení sportovních klubů, ve kterých sportujete a výsledky, kterých jste dosáhli.

Známky z jednotlivých oddílů budou přepočteny na body podle následující tabulky. Maximálně je možné získat 100 bodů. Minimum pro úspěšné zvládnutí TZ je 40 bodů. Z žádné části TZ (TV, OP, S) nesmí uchazeč dostat známku 5.

Tabulka hodnocení výkonů TZ