TALENTOVÉ ZKOUŠKY


VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY - ŘÁDNÝ TERMÍN (10. - 11.1.2023)


Talentová zkouška se skládá ze tří oddílů:


Učivo TV základní školy (TV)

 • Gymnastika : obratnost (ze stoje na rukou kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou, hrazda po ramena-výmyk do vzporu, podmet
 • Basketbal : driblink, dvojtakt, střelba na koš
 • Volejbal : přihrávky obouruč vrchem, spodem(bagr), podání spodem a vrchem


Obecné sportovní předpoklady (OP)

 • běh na 50m z polovysokého startu, běh 1500m, vertikální výskok, hod plným míčem (2 kg) obouruč vrchem, shyby na hrazdě (dívky-počet,výdrž, chlapci-počet), překážková dráhaSpecializace (S)

Testy podle jednotlivých specializací u kmenových sportů (např. měřené úseky, tréninková utkání), hodnocení somatotypu (vhodnost typu pro daný sport např. fotbal).

 • Fotbal – modelové utkání, v kterém se hodnotí úroveň herních činností jednotlivce, HČJ – práce s míčem, technické dovednosti. Přesnou náplň naleznete zde. (9.1.2023).
 • Veslování – v případě, že uchazeč neabsolvoval závody trenažérového ČP na 2000 m v období listopad – prosinec, musí po skončení obecné části TZ tento test absolvovat.
 • Atletika – desetiskok, 30m letmo, hod koulí přes hlavu, hodnocení ovlivňuje samotný výkon i technika provedení, schopnosti a dovednosti studenta - 9.1.2023, testovací prvky viz přiložené video


 • Judo – osobní technika za pohybu z pravého a levého úchopu zakončená hodem, kombinace nožní techniky s osobní technikou (ouchi gari s morote seoi nage), výběr technik je libovolný, hodnotí se plynulost a správnost provedení
 • Basketbal chlapci - hodnocení herního výkonu v situacích 1na1, 2na1, 3na2 a 4na4; komunikace v obranných činnostech; střelecký test - 3 minuty střelba za 3 body, jeden míč a jeden přihrávající hráč (hodnotí se počet vystřelených pokusů i počet daných košů). 9.1.2023.
 • Plavání - orientační limity pro zařazení
 • Lední hokej - přesnou náplň naleznete zde - 9.1.2023.

U všech ostatních tzv. nekmenových sportů dojde k vyjádření odborných trenérů, se kterými spolupracujeme (tenis, volejbal. florbal, hokejbal, apod.).

Pokud je to možné, připojte doporučení sportovních klubů, ve kterých sportujete a výsledky, kterých jste dosáhli.


Tabulka hodnocení výkonů

Známky z jednotlivých oddílů budou přepočteny na body podle následující tabulky. Maximálně je možné získat 100 bodů. Minimum pro úspěšné zvládnutí TZ je 40 bodů.