BASKETBAL - TALENTOVÁ ZKOUŠKA


Talentová zkouška – specializace basketbal chlapci

Maximum: 30 bodů

Hra 1na1: 1 - 5 bodů

Hra 2na1: 1 - 5 bodů

Hra 3na2: 1 - 5 bodů

Hra 4na4: 1 - 5 bodů

Komunikace v obraně: 1 - 5 bodů

Střelecký test: 1 - 5 bodů

Herní situace 1-1, 2-1, 3-2 a 4-4 bude posuzována na základě odborného posudku trenérů ve škále 1 – 5 bodů. Komunikace v obraně se bude posuzovat v průběhu všech her (1na1, 2na1, 3na2, 4na4). Hodnotí se komunikace obránce na míči i obránců hráčů bez míče. Důležitá je hlasitost s jakou komunikují, a celková schopnost organizovat verbálně obranu. Komunikace bude hodnocena v bodové škále 1 – 5 bodů.  

Střelecký test - 2 minuty, střelba za 3 body, jeden míč a hodnocení bude dle procentuální úspěšnosti.


Střelecký test: hodnotí se úspěšnost střelby.

< 35% = 0 bodů

35 - 40% = 1 bod

40 - 45% = 2 body

45 - 50% = 3 body

50 - 55% = 4 body

> 55% = 5 bodů

Celkové hodnocení:

1: 30-24 bodů

2: 23,5 - 18 bodů

3: 17,5 - 12 bodů

4: 11,5 - 6 bodů

5: 5,5 - 0 bodů