STRAVOVÁNÍ


Telefonní čísla pro odhlašování obědů:

774 724 154

774 539 052

Aktuální jídelníček


Přihlášení a odhlášení jídel

Uživatel: číslo strávníka přidělené jídelnou

Přednastavené heslo: vygeneruje systém

Po přihlášení lze heslo změnit.

Přihláška ke stravování viz příloha

Důležité informace školní jídelny Gymnázia Pardubice: