ATLETIKA - TALENTOVÉ ZKOUŠKY


Testovací baterie

Atletická testová baterie obsahuje čtyři testy, které prověří úroveň pohybových schopností a dovedností atleta. Při hodnocení všech atletických testů je hodnocen samotný výkon i technika provedení. V neposlední řadě je sledován i zodpovědný přístup a úroveň atletických návyků během rozcvičky.

videonávod

Desetiskok - cílem této disciplíny je na deset odrazů střídnonož doskákat do dálkařského doskočiště. Zásadním momentem je určit si výchozí odrazovou značku v optimální vzdálenosti od doskočiště (s tím Vám poradí naši trenéři). Ten kdo doskáče na deset odrazů do doskočiště z nejvzdálenější mety dosáhne nejlepšího výkonu. Klíčovou roli v této disciplíně hraje technika provedení. Důležité je pohlídat si zpevněný trup a došlapovat na celé chodidlo, nikoliv na přední část chodidla jako u sprintu.

30m letmo - atlet vyběhne z polovysokého startu a postupně nabírá maximální rychlost, tak aby mezi prvními fotobuňkami proběhl v plné rychlosti. Při průběhu mezi prvními fotobuňkami se atletovi spouští čas a atlet pokračuje maximálním úsilím mezi cílové fotobuňky, které jsou vzdáleny 30m od prvních fotobuněk.

Hod přes hlavu - Atlet se postaví na odhodové břevno koulařského kruhu zády do výseče a uchopí kouli oběma rukama. Zvedne kouli nad hlavu, tak aby vytvořil dostatečně dlouhou nášvihovou dráhu. Za nezbytné součinnosti dolních končetin atlet spustí propnutými pažemi kouli mezi stehna. Tím vznikne svalové předpětí a atlet propnutými pažemi mrští své náčiní rovně symetricky za sebe. Ve chvíli, kdy koule opouští ruce atleta, je důležitá extenze všech tří hlavních kloubů dolních končetin, což je zpravidla doprovázeno odrazem. Variantním řešením testu za nepříznivého počasí je hod přes hlavu medicinbalem bez koulařského břevna v krytém sále.

Běh na 1500m - do atletické specializace bude započítán i vytrvalostní běh na 1500m, který uchazeči absolvují v rámci testu obecných sportovních předpokladů následující den. Tuto disciplínu zřejmě není nutné podrobněji popisovat. Cílem disciplíny je uběhnout vzdálenost 1500m v co nejkratším čase. Startuje se hromadně v 10-ti až 20-ti členných skupinkách.