Karta ISIC


ISIC karta 

  • je oficiálním průkazem studenta našeho gymnázia,
  • platnost ve 124 zemích světa, více než 42.000 slev po celém světě,
  • speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč,
  • příspěvek na kartu ISIC ve výši až 200 Kč ročně u několika bank v ČR,
  • slevy na více než 2.600 místech v ČR při nákupech, stravování a vzdělávání, na vstupném na festivaly, akce, do klubů, na permanentky v lyžařských areálech, při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky, na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek, při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách.


Jaké výhody přináší ISIC vydaný přímo naší školou?

Školní ISIC není nutné si každý rok pořizovat znovu – vydaná karta zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí prodlužovací známku ISIC, kterou získá pouze ve škole. Školní ISIC je levnější! Prvotní pořízení karty stojí 290 Kč. Cena prodloužení v dalších letech je pouze 180 Kč. V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč. (ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč každý rok. Tyto karty nelze prodlužovat.)


O průkazy ISIC se na naší škole stará paní Iveta Chobotová – sekretariát školy.

Pokyny pro objednání karty:

Žádost o vydání průkazu, prosím vyplňte, podepište (u studentů mladších 15 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a přineste uvedené kontaktní osobě na škole spolu s fotografií v elektronické podobě ve formátu .jpg na flash disku, či emailem v příloze na sgpce@sgpce.cz (viz. požadavky na fotografii níže) a poplatkem 290 Kč. Formulář žádosti si můžete stáhnout z našich stránek. Tento formulář škola odesílá do centra ISIC, kde je archivován.


Požadavky na fotografii:

  • Velikost - minimálně 200px, doporučená celková velikost minimálně 20 Kb.
  • Rozvrh - barevná fotografie, ze snímku rozeznatelný nezakrytý obličej, za ním neutrální pozadí.
  • Kvalita - dostatečná kvalita, bez kostiček, nerozmazaná, v případě naskenované fotografie bez vodotisků a vzorů, v reálných barvách.
  • Zdroj - nelze užít fotografie z jiných průkazů. Bývají na nich vodotisky, bezpečnostní vzory a kvalita skenu je všeobecně špatná.
  • Aktuálnost - fotka musí odrážet aktuální podobu držitele karty.

Informace pro dojíždějící autobusem: Dopravci vyžadují své průkazky na slevu žákovského jízdného, ISIC nestačí. Kartičku si vyzvedněte na pobočce konkrétního dopravce a ve škole vám ji potvrdíme.