ŠKOLNÍ ŘÁD


Školní řád je k nahlédnutí zde (pdf.)

Schválen školskou radou 31.8.2020, platnost od 1.9.2020.