NABÍDKA KE STUDIU


Nabídka ke studiu


Možnost přípravného kurzu k talentové zkoušce v sobotních termínech 19. 11. 2022 a 10. 12. 2022 od 9 – 12 hodin.

Přihláška na přípravný kurz k talentové zkoušce (zdarma).


Uzávěrka přihlášek k 30. 11. 2022.

Nedílnou součástí přihlášky je i potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - tělovýchovná lékařská prohlídka, kterou je třeba odevzdat nejpozději do konání jednotné přijímací zkoušky (13.4. 2023). K doložení zdravotní způsobilosti stačí razítko tělovýchovného lékaře na přihlášce/kopie lékařské zprávy popř. vyplněná žádost o posouzení zdravotní způsobilosti.

S přihláškou je zároveň nutné vyplnit online dotazník.


Dny otevřených dveří se budou konat ve čtvrtek 20. 10. a 24. 11. 2022, zahájení v 15:00.


Talentová zkouška: 10. 1. 2023 – 1. termín, 11. 1. 2023 – 2. termín,

+ 9. 1. 2023 - termín talentové zkoušky ze sportovní specializace atletika, basketbal, fotbal, lední hokej.

Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky: 13. 4. 2023 - 1. termín, 14. 4. 2023 - 2. termín.


Předchůdce Sportovního gymnázia – Sportovní škola Pardubice vznikla v r. 1984. Do současné podoby se transformovala v r. 1993 a od r. 2001 je jejím zřizovatelem Pardubický kraj.

Posláním školy je vytvářet podmínky pro optimální spojení výuky a sportovní přípravy s důrazem na zdravotní zabezpečení.

Studium je 4 – leté, přijímáme žáky z 9. tříd ZŠ do studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41.

Systém školy je otevřený a v průběhu roku je možno doplňovat třídy sportovně nadanými žáky z jiných středních škol s odpovídajícími studijními, sportovními a zdravotními předpoklady.

Kmenové sporty: atletika, veslování, plavání, basketbal, fotbal, judo a lední hokej.

Ostatní sporty jsou nekmenové – žák trénuje s vlastním trenérem.


Výuka 1. – 4. ročníků probíhá podle rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou, pro 3. a 4. ročníky je široká nabídka volitelných předmětů (seminářů) s cílem připravit žáky k úspěšnému studiu na vysokých školách všech typů.


TERMÍNY KONÁNÍ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ z ČJ a M.

Možnost přípravného kurzu k přijímací zkoušce z matematiky (10 vyučovacích hodin) a českého jazyka (10 vyučovacích hodin) v úterních termínech: 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4.2023 vždy od 16:00 – 16:45, 16:50 – 17:35.

Poplatek za kurz je 1200,- Kč. Tuto platbu poukažte před zahájením kurzu převodem na číslo účtu u ČSOB: 272244893/0300 (Nadační fondu C.A.F., Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268), variabilní symbol je datum narození dítěte (DDMMRRRR).

Přihlášky na přípravný kurz přijímáme pomocí interaktivního formuláře.