NABÍDKA KE STUDIU


Nabídka ke studiu


Dny otevřených dveří se budou konat ve čtvrtek 19. 10. a 23. 11. 2023, zahájení v 15:00.

Uzávěrka přihlášek k 30. 11. 2023.

Nedílnou součástí přihlášky je i potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - tělovýchovná lékařská prohlídka, kterou je třeba odevzdat nejpozději do konání jednotné přijímací zkoušky 12. 4. 2024. K doložení zdravotní způsobilosti stačí razítko tělovýchovného lékaře na přihlášce/kopie lékařské zprávy popř. vyplněná žádost o posouzení zdravotní způsobilosti. S přihláškou je zároveň nutné vyplnit online dotazník.

Talentová zkouška:

8. 1. 2024 - termín talentové zkoušky ze sportovní specializace atletika, basketbal, fotbal, lední hokej

9. 1. 2024, 10. 1. 2024 - 1. a 2. termín

Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky:

12.4. 2024 - 1. termín JPZ

15.4. 2024 - 2. termín JPZ


Přípravný kurz k talentové zkoušce v sobotních termínech 25. 11. 2023 a 9. 12. 2023 od 9 – 12 hodin, cena 100,- Kč (platba v hotovosti na místě) Přihláška na přípravný kurz k talentové zkoušce


Přípravné kurzy z ČJ a M

Možnost přípravného kurzu k přijímací zkoušce z matematiky (10 vyučovacích hodin) a českého jazyka (10 vyučovacích hodin) v úterních termínech: 16.1., 23.1., 30.1., 6.2., 13.2., 20.2., 27.2., 5.3., 19.3., 26.3.2024 vždy od 16:00 – 16:45, 16:50 – 17:35.

Poplatek za kurz je 2000,- Kč. Tuto platbu poukažte před zahájením kurzu převodem na číslo účtu u ČSOB: 272244893/0300 (Nadační fondu C.A.F., Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268), variabilní symbol je datum narození dítěte (DDMMRRRR).

Přihlášky na přípravný kurz přijímáme pomocí interaktivního formuláře.


Předchůdce Sportovního gymnázia – Sportovní škola Pardubice vznikla v r. 1984. Do současné podoby se transformovala v r. 1993 a od r. 2001 je jejím zřizovatelem Pardubický kraj.

Posláním školy je vytvářet podmínky pro optimální spojení výuky a sportovní přípravy s důrazem na zdravotní zabezpečení.

Studium je 4 – leté, přijímáme žáky z 9. tříd ZŠ do studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41.

Systém školy je otevřený a v průběhu roku je možno doplňovat třídy sportovně nadanými žáky z jiných středních škol s odpovídajícími studijními, sportovními a zdravotními předpoklady.

Kmenové sporty: atletika, veslování, plavání, basketbal, fotbal, judo a lední hokej.

Ostatní sporty jsou nekmenové – žák trénuje s vlastním trenérem.

Výuka 1. – 4. ročníků probíhá podle rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou, pro 3. a 4. ročníky je široká nabídka volitelných předmětů (seminářů) s cílem připravit žáky k úspěšnému studiu na vysokých školách všech typů.