NABÍDKA KE STUDIU


Nabídka ke studiu


Dny otevřených dveří se vzhledem k aktuální mimořádné situaci budou konat on-line formou:

čtvrtek 22. 10. 2020 a 19. 11. 2020 od 17:00 hodin.


Uzávěrka přihlášek k 30. 11. 2020.

Nedílnou součástí přihlášky je i potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - tělovýchovná lékařská prohlídka, kterou je třeba odevzdat nejpozději do 3. 5. 2021.

S přihláškou je zároveň nutné vyplnit online dotazník.


Talentová zkouška 2. 3. 2021 – 1. termín, 3. 3. 2021 – 2. termín, 1. 3. 2021 - termín zkoušky pro sportovní specializaci fotbal.

Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky 3. 5. 2021 - 1. termín, 4. 5. 2021 - 2. termín.


Předchůdce Sportovního gymnázia – Sportovní škola Pardubice vznikla v r. 1984. Do současné podoby se transformovala v r. 1993 a od r. 2001 je jejím zřizovatelem Pardubický kraj.

Posláním školy je vytvářet podmínky pro optimální spojení výuky a sportovní přípravy s důrazem na zdravotní zabezpečení.

Studium je 4 – leté, přijímáme žáky z 9. tříd ZŠ do studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41.

Systém školy je otevřený a v průběhu roku je možno doplňovat třídy sportovně nadanými žáky z jiných středních škol s odpovídajícími studijními, sportovními a zdravotními předpoklady.

Kmenové sporty: atletika, veslování, plavání, basketbal, fotbal a judo.

Ostatní sporty jsou nekmenové – žák trénuje s vlastním trenérem.


Výuka 1. – 4. ročníků probíhá podle rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou, pro 3. a 4. ročníky je široká nabídka volitelných předmětů (seminářů) s cílem připravit žáky k úspěšnému studiu na vysokých školách všech typů.


Možnost přípravného kurzu k talentové zkoušce v sobotních termínech 21. 11. 2020 a 12. 12. 2020 od 9 – 12 hodin.

Přihláška na přípravný kurz k talentové zkoušce není potřeba (zdarma) - NEKONAJÍ SE!


Možnost přípravného kurzu k přijímací zkoušce z matematiky (10 vyučovacích hodin) a českého jazyka (10 vyučovacích hodin) ve středečních termínech: 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10.2., 24. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3. a 31.3 2021 vždy od 16:00 – 16:45, 16:50 – 17:35.

Poplatek za kurz je 1000,- Kč. Tuto platbu poukažte před zahájením kurzu převodem na číslo účtu u ČSOB: 272244893/0300 (Nadační fondu C.A.F., Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268), variabilní symbol je datum narození dítěte (DDMMRRRR).

Přihlášky na přípravný kurz přijímáme pomocí interaktivního formuláře - NEKONAJÍ SE!