KONTAKTY


Název: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268

Adresa: Dašická 268, 530 03 Pardubice

IČO: 48161012 IZO: 048161012

Kód oboru vzdělávání: 79-42-K/41

ID datové schránky: 9xpwkq4

Bankovní spojení: KB Pardubice 37436561/0100

Vedení školy:

 • PaedDr. Radim Novák, ředitel školy
 • tel.: +420 466 650 687, mobil +420 608 145 665, email: radim.novak@sgpce.cz
 • Mgr. Daniela Nosková, zástupce ředitele pro výuku
 • tel.: +420 466 650 687, mobil +420 721 487 448, email: daniela.noskova@sgpce.cz
 • Mgr. Libor Kubrycht, zástupce ředitele pro sport
 • tel.: +420 466 650 687, mobil +420 603 144 427, email: libor.kubrycht@sgpce.cz

Sekretariát:

 • Iveta Chobotová, sekretářka
 • tel.: +420 466 650 687 (přepojovací)
 • mobil: +420 727 814 363 (nelze přepojit)
 • email: sgpce@sgpce.cz

Ekonomické oddělení:

 • Dana Petrová, Lic., hospodářka školy, email: dana.petrova@sgpce.cz
 • Ivana Roztočilová, účetní, email: ivana.roztocilova@sgpce.cz
 • tel.: +420 466 650 687, mobil : +420 727 814 362

Školská rada:

 • zástupce pedagogických pracovníků školy: Mgr. Radek Ehl (předseda)
 • zástupce rodičů a zletilých žáků: Marek Bukáček
 • zástupce zřizovatele: Eva Schinzelová, Bc.

Výchovný poradce, metodik prevence:

 • Mgr. Vlasta Kacetlová

Školní psycholog:


Pedagogický sbor:

 • Mgr. Daniela Bělinová, email: daniela.belinova@sgpce.cz
 • Mgr. Radek Ehl, email: radek.ehl@sgpce.cz
 • Vanda Hyršlová, MPhil., email: vanda.hyrslova@sgpce.cz
 • Mgr. Rita Chalupníková Ph.D., email: rita.chalupníkova@sgpce.cz
 • Mgr. Jiří Jahoda, email: jiri.jahoda@sgpce.cz
 • Mgr. Vlasta Kacetlová, email: vlasta.kacetlova@sgpce.cz
 • Mgr. Zuzana Kremlová, email: zuzana.kremlova@sgpce.cz
 • Mgr. Klára Kubešová, email: klara.kubesova@sgpce.cz
 • Mgr. Markéta Kubrychtová, email: marketa.kubrychtova@sgpce.cz
 • Mgr. Eva Neterdová, email: eva.neterdova@sgpce.cz
 • PaedDr. Kamila Neuvirtová, email: kamila.neuvirtova@sgpce.cz
 • Mgr. Ivana Nováková, email: ivana.novakova@sgpce.cz
 • Ing. Petr Sedlák, email: petr.sedlak@sgpce.cz
 • Mgr. Kateřina Skřeková Milerová, email: katerina.skrekova@sgpce.cz
 • doc. Ing. Oktavián Strádal, Ph.D., email: oktavian.stradal@sgpce.cz
 • Mgr. Lenka Svobodová, email: lenka.svobodova@sgpce.cz
 • Mgr. Věra Vlastníková, email: vera. vlastnikova@sgpce.cz
 • Mgr. Radka Voltrová, email: radka.voltrova@sgpce.cz

Trenérský sbor:

 • Mgr. Miroslav Nosek – atletika, email: miroslav.nosek@sgpce.cz
 • Ing. Milan Brzek – atletika, email: milan.brzek@sgpce.cz
 • Mgr. Antonín Lakota - atletika, email: antonin.lakota@sgpce.cz
 • Mgr. Skřivánek Martin – atletika, email: martin.skrivanek@sgpce.cz
 • Dušan Bohunický – basketbal chlapci, email: dusan.bohunicky@sgpce.cz
 • Bartošek Tomáš – basketbal chlapci, email: tomas.bartosek@sgpce.cz
 • Roman Chocholouš – basketbal dívky, email: roman.chocholous@sgpce.cz
 • Mgr. Tomáš Neterda – plavání, email: tomas.neterda@sgpce.cz
 • Mgr. Pavel Janeček - plavání, email: pavel.janecek@sgpce.cz
 • Mgr. Martin Kubrycht – veslování, email: martin.kubrycht@sgpce.cz
 • Tomáš Kletečka – veslování, email: tomas.kletecka@sgpce.cz
 • Aleš Vencl – fotbal, email: ales.vencl@sgpce.cz
 • Mgr. Pavel Němeček – fotbal, email: pavel.nemecek@sgpce.cz
 • Mgr. Jan Ovčačík – fotbal, email: jan.ovcacik@sgpce.cz
 • Mgr. Miroslav Štichauer - fotbal, email: miroslav.stichauer@sgpce.cz
 • Mgr. Martin Šaroch – judo, email: martin.saroch@sgpce.cz
 • Mgr. Vojtěch Faltys - hokej, email: vojtech.faltys@sgpce.cz