MATURITNÍ ZKOUŠKA


Základní informace o novém modelu maturitní zkoušky

Odkazy na změny v podobě MZ 2021:

-         12.5.2021 – klasifikační konference 4. ročníků za 2. pololetí

-         14.5.2021 – konec školního roku pro 4. ročníky, vydávání vysvědčení

-         17.5. – 21.5.2021 – volno k přípravě na maturitní zkoušky (svaťák)

-         24.5. – 26.5.2021 – didaktické testy společné části maturitní zkoušky

-         1.6 – 7.6.2021 – ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky:

https://www.msmt.cz/file/55103/

Ke dni 15. 3. 2021 nabývá účinnosti opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vysvětluje v této metodice podrobněji všechny platné změny, které byly v modelu maturitní zkoušky již dříve upraveny, a doplňuje o nové úpravy, které souvisí s vydaným opatřením obecné povahy.   

https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/OOP/OOP_model_maturitni_zkousky_15-3-2021.pdf

Další informace můžete nalézt na webových stránkách CERMATu: https://maturita.cermat.cz/


Ke dni 28. 4. 2021 nabývá účinnosti opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-6 ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vysvětluje v této metodice podrobněji všechny platné změny, které byly v modelu maturitní zkoušky již dříve upraveny, a doplňuje o nové úpravy, které souvisí s vydaným opatřením obecné povahy.   

https://www.msmt.cz/file/55266_1_1/


Pravidla platná pro výběr předmětů k MZ 2021 (pdf.)

Podrobnosti ke konání MZ 2021 (pdf.)

Seznam literárních děl pro zkoušku z českého jazyka 2021 (pdf.)

Předepsaná úprava – žákův seznam literárních děl (docx.)


MATURITNÍ TÉMATA

Maturitní zpravodaj

55/2021

54/2021