NADAČNÍ FOND C.A.F.


Nadační fond C.A.F., Sportovní gymnázium Pardubice, Dašická 268, 530 03 Pardubice

IČO: 48158151

Základní informace

Již v roce 1993 bylo rozhodnuto, že rodiče žáků kmenových sportů, t.j. sportů, které jsou na naší škole zajišťovány kompletně, včetně trenérské péče, budou pravidelně přispívat do

NADAČNÍHO FONDU C.A.F. (Citius-Altius-Fortius).

Statut Nadačního fondu C.A.F. je zveřejněn ve škole a členy tříčlenné správní rady jsou:

  • PaedDr. Radim Novák – předseda Nadačního fondu C.A.F., ředitel školy
  • Mgr. Daniela Nosková – účetní Nadačního fondu C.A.F., zástupce ředitele pro výuku
  • Mgr. Martin Kubrycht – trenér veslování

Nadační fond C.A.F. byl zřízen při Sportovním gymnáziu Pardubice především za účelem podpory v zajišťování sportovní přípravy, vzdělávání, kultury a jiných neziskových činností žáků.

Později s nástupem dalších sportů nadační fond rozšířil svoji působnost pro všechny žáky školy – tedy pro všechny sporty. Podstatnou část příjmů do nadačního fondu však zajišťuje škola prostřednictvím podpory svých partnerů.

Z nadačního fondu je přísně účelově hrazena nadstandardní sportovní příprava Vašich dětí, především náklady na výcvikové tábory a sportovní přípravu (doplňky výživy, iontové nápoje, masážní emulze, tréninkové deníky, doprava na závody, atd.). Zaplacení příspěvků a následné čerpání je u každého žáka samostatně sledováno.

Do nadačního fondu pravidelně přispívají žáci níže jmenovaných sportů:

  • atletika, veslování 500,-Kč
  • plavání 300,-Kč

Platby na školní rok 2023/2024 můžete zadat měsíčně (s výjimkou prázdnin) trvalým příkazem nebo jednorázovým převodem z účtu na celý školní rok najednou: variabilní symbol = datum narození dítěte ve formátu (DDMMRRRR). Ve výjimečném případě je možná platba složenkou nebo v hotovosti přímo ve škole.

Číslo účtu: 0272244893/0300 – banka ČSOB

Kontakty a informace: Tel.:+420 466 650 687

PaedDr. Radim Novák, e-mail: radim.novak(zavináč) sgpce.cz

Mgr. Daniela Nosková, e-mail: daniela.noskova(zavináč)sgpce.cz