INFORMACE K ORGANIZACI JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (JPZ)

28.4.2021 Studijní novinky

Zveřejňujeme nové informace k organizaci jednotných přijímacích zkoušek, které se budou konat 3. a 4. 5. 2021. Ministerstvo zdravotnictví vydalo Mimořádné opatření, které umožňuje účast na jednotné přijímací zkoušce jen uchazečům, kteří nebudou vykazovat příznaky onemocnění COVID-19, a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Další informace naleznete v přiloženém Mimořádném opatření.

Příloha: Informace pro základní školy k testování uchazečů o střední vzdělání ve školním roce 2020/2021

Pozvánku ke konání testů JPZ zasíláme e-mailem a zároveň i doporučeným dopisem. Žádáme uchazeče, aby se dostavili k prezenci v uvedeném čase a použili vchod A (hlavní) nebo vchod B (boční), jak je zvýrazněno na pozvánce.

Pro možnost opuštění budovy školy během JPZ budete potřebovat vyplněnou propustku viz. příloha.