VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2020/2021

16.6.2020 Studijní novinky

V příloze naleznete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

VÝSLEDKY PODLE ID KÓDU (pdf.)

VÝSLEDKY DLE POŘADÍ (pdf.)

V pátek 19. 6., pondělí 22. 6. a úterý 23. 6. 2020 vždy od 7,00 do 15,00 hodin si můžete vyzvednout Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, odevzdat Zápisový lístek nebo podat Žádost o vydání nového rozhodnutí.

Osobním vyzvednutím rozhodnutí můžete celý proces odevzdávání Zápisových lístků a podání Žádosti o vydání nového rozhodnutí velmi urychlit.

Přijatí na základě přijímací zkoušky musí svůj úmysl vzdělávat se na Sportovním gymnáziu, Pardubice, Dašická 268 potvrdit doručením zápisového lístku do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tj. do 23.6.2020.

V případě, že Váš syn/dcera nebudou přijati, ale splní podmínky pro přijetí a nebudou přijati pouze z kapacitních důvodů, můžete podat

Žádost o vydání nového rozhodnutí - jedná se o obdobu odvolání.

Poučení uchazeče o možnosti podat Žádost o vydání nového rozhodnutí.

Ředitel školy vyhoví v rámci autoremedury uchazeči, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, pokud jej lze po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů přijmout.

Vyvěšeno: 16.6.2020, 8:00