ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ

25.8.2022 Studijní novinky

Zahájení školního roku 2022/2023 pro všechny žáky školy – 1.9.2022 od 8:00.

Schůzka vedení školy a třídních učitelů s rodiči žáků 1. ročníků proběhne ve čtvrtek 1.9. od 16:30.