SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ

29.8.2021 Studijní novinky

Zahájení školního roku 2021/2022 pro všechny žáky školy – 1.9.2021 od 8:00.

Schůzka vedení školy a třídních učitelů s rodiči žáků 1. ročníků proběhne ve středu 1.9. od 16:30.