ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ

29.8.2023 Studijní novinky

Zahájení školního roku 2023/2024 pro všechny žáky školy – 4.9.2023 od 8:00.

Schůzka vedení školy a třídních učitelů s rodiči žáků 1. ročníků proběhne v pondělí 4.9. od 16:30.