PROVOZ GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

7.9.2020 Studijní novinky

Milí rodiče a žáci,

vzhledem k vývoji epidemické situace ohledně COVID-19 jsme přijali následující organizační a technická opatření ZDE MANUAL doporučená Ministerstvy zdravotnictví a školství ČR, abychom v maximální možné míře eliminovali šíření koronaviru v prostorách školy. Prosíme o striktní dodržování uvedených pravidel a pokynů vyučujících a apelujeme na vaši vzájemnou ohleduplnost a odpovědnost.

Vedení školy