Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro školní rok 2022/2023

24.9.2021 Studijní novinky

Nabízíme možnost přihlásit se na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro školní rok 2022/2023.

Přihlášky na přípravný kurz přijímáme pomocí interaktivního formuláře

Kurz bude probíhat v úterních termínech: 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 8.3., 15.3., 22.3. a 29.3. 2022 vždy od 16:00 – 16:45, 16:50 – 17:35.

Kurz se skládá z matematiky (10 vyučovacích hodin) a českého jazyka (10 vyučovacích hodin).


Poplatek za kurz je 1000,- Kč. Tuto platbu poukažte před zahájením kurzu převodem na číslo účtu u ČSOB: 272244893/0300 (Nadační fondu C.A.F., Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268), variabilní symbol je datum narození dítěte (DDMMRRRR).