KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY 2021

29.6.2021 Studijní novinky

Komisionální zkoušky budou probíhat v termínu 26. až 30. 8. 2021.

Zkouška se týká žáků, kteří byli za 2. pololetí školního roku 2020/2021 v některém z předmětů nehodnoceni nebo byli hodnoceni stupněm nedostatečně. Žádáme tyto žáky, aby se v níže uvedený termín dostavili do školy ke kabinetu zkoušejícího.