INFORMACE O ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU 19/20

3.6.2020 Studijní novinky

Vážení rodiče, žáci,

rádi bychom Vás informovali o závěru školního roku 2019/2020 na Sportovním gymnáziu Pardubice.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo 25. 5. 2020 aktualizovaný Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení, ve kterém nově připouští možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020.

Od 8.6. – 12.6.2020 se na naší škole konají jednotné přijímací zkoušky a ústní maturity, takže v tomto týdnu budou možné pouze individuální konzultace s vyučujícími.

V pondělí 15.6.2020 a v pátek 19.6.2020 proběhnou třídnické hodiny jednotlivých tříd. Celý týden budou dále probíhat dobrovolné konzultace s vyučujícími a uzavírání klasifikace za 2. pololetí. Návrh klasifikace za 2. pololetí obdržíte nejpozději v pátek 19.6.2020. Případné opravy navržených známek nebo doklasifikace proběhnou od pondělí 22.6.2020 do čtvrtka 25.6.2020 do 12:00. Poté následuje od 13:00 pedagogická rada. Vydávání vysvědčení bude opět formou třídnické hodiny v úterý 30.6.2020.

Každá třída se rozdělí na 2 skupiny, abychom dodržovali hygienická opatření související s koronavirem.

1. skupina zahájí třídnickou hodinu od 8:00 do 8:50, 2. skupiny od 9:00 do 9:50.

1.A – 1. skupina – žáci dle abecedy A – N, 2. skupina – žáci dle abecedy od O – Z

1.B – 1. skupina – žáci dle abecedy A – M, 2. skupina – žáci dle abecedy od N – Z

2.A – 1. skupina – žáci dle abecedy A – J, 2. skupina – žáci dle abecedy od K – Z

2.B – 1. skupina – žáci dle abecedy A – K, 2. skupina – žáci dle abecedy od L – Z

3.A – 1. skupina – žáci dle abecedy A – K, 2. skupina – žáci dle abecedy od L – Z

3.B – 1. skupina – žáci dle abecedy A – M, 2. skupina – žáci dle abecedy od N – Z