ENERSOL VÍTĚZNĚ PRO ELIŠKU KUBRYCHTOVOU

27.2.2024 Studijní novinky

Ve čtvrtek 22. února se v sálu Jana Kašpara v Pardubicích uskutečnila krajská soutěžní přehlídka žákovských prací projektu ENERSOL, která je tematicky zaměřená na úsporu energie, náhradu fosilních paliv a hospodaření s vodou a s odpady. Z naší školy se soutěže zúčastnili Eliška Kubrychtová, Eliška Melounová a Tadeáš Muk.

Tadeáš se již delší dobu zabývá využitím vodíku jako leteckého paliva, a proto jeho práce na toto téma byla přehledně strukturovaná a obsahovala řadu zajímavých informací z oboru letectví.

Práce Elišky Melounové byla rovněž zaměřena na využití alternativního zdroje energie, tentokrát na krystalohydráty  methanu. Ve své práci vysvětlila původ, využití a rizika těžby této perspektivní suroviny.

Eliška Kubrychtová vystoupila před porotou s prací Obchody bez obalu. Eliška se na soutěž velmi dobře připravila. Nastudovala odbornou literaturu, uspořádala pro žáky anketu a absolvovala i praxi v obchodě bez obalu.  Porota zaslouženě ocenila pěknou prezentaci a Eliščin kultivovaný projev prvním místem v kategorii Enersol a praxe. Blahopřejeme k úspěchu.

Soutěž pravidelně navštěvuje i radní Pardubického kraje pro školství a zástupci Národního pedagogického institutu České republiky. Všichni soutěžící byli odměněni cenami, které jim osobně předali zástupci sponzorských firem GasNet, Pražská plynárenská Distribuce a Wawin Czechia.

Celostátní kolo soutěže Enersol se uskuteční ve dnech 21. a 22. března v Pardubicích v areálu Univerzity. V reprezentačním družstvu Pardubického kraje budou i naše žákyně Eliška Kubrychtová a Eliška Melounová.

Všem třem soutěžícím děkujeme za příkladnou reprezentaci Sportovního gymnázia, děvčatům přejeme úspěch v celostátním kole a věříme, že budou inspirací pro další žáky školy.