ENERSOL 2021 OPĚT ÚSPĚŠNĚ

20.6.2021 Studijní novinky

Žáci naší školy se 15.6.2021 zúčastnili krajského kola soutěžní přehlídky žákovských prací projektu ENERSOL, která se konala v aule Gymnázia Mozartova Pardubice. Jednalo se o prezentaci žákovských projektů ve třech kategoriích (praxe, inovace, popularizace), zaměřených na úspory energií, hospodaření s vodou, využití obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí v dopravě a nakládání s odpady.

Naši žáci si v soutěži vedli výborně. Jana Šimůnková a Karolína Řezníčková ze 2.A zvítězily v kategorii Enersol a inovace a se svojí prací Hospodaření s vodou postupují do celostátního kola, které se bude konat letos v září.

Z naší školy se soutěže zúčastnil také Martin Votava ze 2.A, který se svojí prací Termonukleární fúze obsadil 4. místo.

Všem patří poděkování za výbornou reprezentaci školy. Pokud byste měli zájem přispět do soutěže svými pracemi v příštím roce, přijďte se poradit k paní učitelce Neuvirtové nebo Kacetlové.