CELOSTÁTNÍ KOLO 21. ROČNÍKU SOUTĚŽE ENERSOL

15.4.2024 Studijní novinky

Celostátní soutěžní přehlídka žákovských prací Enersol proběhla letos ve dnech 21. a 22. března v Pardubicích. V přednáškovém sále Univerzity Pardubice prezentovali žáci ze všech krajů své práce zaměřené na úspory energie a hospodaření s vodou a s odpady. Z naší školy vystoupila před početným publikem a významnými hosty vítězka krajského kola v kategorii Enersol a praxe Eliška Kubrychtová. Odborná porota ocenila zajímavý námět, pečlivé zpracování a velmi pěknou prezentaci, ale v silné konkurenci ostatních soutěžících to na postup do mezinárodního kola nestačilo. Druhá naše soutěžící Eliška Melounová byla jako náhradnice ve své kategorii psychickou oporou týmu Pardubického kraje a podílela se na dokumentaci průběhu celé soutěže. Eliška Kubrychtová získala zkušenosti ze soutěžní přehlídky a hezkým zážitkem byl i doprovodný program soutěže-návštěva inovativního vzdělávacího centra v Automatických mlýnech. Blahopřejeme Elišce a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.