Talentové zkoušky

Talentová zkouška se skládá ze tří oddílů:

Učivo TV základní školy (TV)

  • Gymnastika : obratnost (ze stoje na rukou kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou,  hrazda po ramena-výmyk do vzporu, podmet, přeskok kozy-roznožka, chlapci-koza na délku, dívky-koza na šířku)
  • Basketbal : driblink, dvojtakt, střelba na koš
  • Volejbal : přihrávky obouruč vrchem, spodem(bagr), podání spodem a vrchem

Obecné sportovní předpoklady (OP)

  • běh na 50m z polovysokého startu, běh na 12 minut, skok daleký z místa, hod plným míčem (2 kg) obouruč vrchem, shyby na hrazdě (dívky-počet,výdrž, chlapci-počet), překážková dráha

Specializace (S)

Testy podle jednotlivých specializací (např. měřené úseky, tréninková utkání), hodnocení somatotypu (vhodnost typu pro daný sport např. fotbal).

  • Fotbal – modelové utkání, v kterém se hodnotí úroveň herních činností jednotlivce, HČJ – práce s míčem, technické dovednosti.
  • Veslování – v případě, že uchazeč neabsolvoval závody trenažérového ČP na 2000 m v období listopad – prosinec, musí po skončení obecné části TZ tento test absolvovat.
  • Atletika – desetiskok.
  • Judo – bude doplněno

U všech ostatních tzv. nekmenových sportů dojde k vyjádření odborných trenérů, se kterými spolupracujeme (tenis, volejbal. florbal, hokejbal, apod.).

Pokud je to možné, připojte doporučení sportovních klubů, ve kterých sportujete a výsledky, kterých jste dosáhli.

Známky z jednotlivých oddílů budou přepočteny na body podle následující tabulky. Maximálně je možné získat 100 bodů. Minimum pro úspěšné zvládnutí TZ je 40 bodů.