Stravování

Telefonní čísla pro odhlašování obědů:

774 724 154

774 539 052

Aktuální jídelníček

Přihlášení a odhlášení jídel

Uživatel: číslo strávníka přidělené jídelnou
Přednastavené heslo: vygeneruje systém
Po přihlášení lze heslo změnit.

Důležitá informace k přihláškám ke stravování do školní jídelny Gymnázia Pardubice: viz pokyny v příloze