Stravování

Telefonní čísla pro odhlašování obědů:

774 724 154

774 539 052

Aktuální jídelníček

Přihlášení a odhlášení jídel

Uživatel: číslo strávníka přidělené jídelnou
Přednastavené heslo: vygeneruje systém
Po přihlášení lze heslo změnit.

Přihláška ke stravování a důležité informace školní jídelny Gymnázia Pardubice: viz příloha