Školní řád

Školní řád je k nahlédnutí zde ve formátu PDF. Pro čtení možno stáhnout Adobe Reader.

Schválen školskou radou 31.8.2017, platnost od 1.9.2017.