Školní řád

Školní řád je k nahlédnutí zde ve formátu PDF. Pro čtení možno stáhnout Adobe Reader.

Schválen školskou radou 30.11.2017, platnost od 1.12.2017.