Školní řád

Školní řád je k nahlédnutí zde ve formátu PDF. Pro čtení možno stáhnout Adobe Reader.

Schválen školskou radou 31.8.2018, platnost od 3.9.2018.