Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017/2018 – aktualizace k 21.3.2018

Aktuální informace budou pravidelně doplňovány na zálkadě podkladů z MŠMT.