Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020

Aktuální informace budou pravidelně doplňovány na zálkadě podkladů z MŠMT.