Organizace školního roku

 

Organizace školního roku 2016/2017

Aktuální informace budou pravidelně doplňovány na zálkadě podkladů z MŠMT.