Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/2019

Aktuální informace budou pravidelně doplňovány na zálkadě podkladů z MŠMT.