Organizace školního roku

 

Organizace školního roku 2017/2018

Aktuální informace budou pravidelně doplňovány na zálkadě podkladů z MŠMT.