Ochrana osobních údajů

Směrnice o řádném zacházení s osobními údaji

GDPR – PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas_se_zpracováním_osobních_údajů