Nabídka ke studiu

Dny otevřených dveří:

čtvrtek 6.10.2016 a 10.11.2016 od 15:00.

Uzávěrka přihlášek k 30.11.2016, talentová zkoušky 9.1.2017 (10.1.2017) a jednotná zkouška 12.4.2017 (19.4.2017).

Předchůdce Sportovního gymnázia – Sportovní škola Pardubice vznikla v r. 1984. Do současné podoby se transformovala v r. 1993 a od r. 2001 je jejím zřizovatelem Pardubický kraj.

Posláním školy je vytvářet podmínky pro optimální spojení výuky a sportovní přípravy s důrazem na zdravotní zabezpečení.

Studium je 4 – leté, přijímáme žáky z 9. tříd ZŠ do studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41.

Systém školy je otevřený a v průběhu roku je možno doplňovat třídy sportovně nadanými žáky z jiných středních škol s odpovídajícími studijními, sportovními a zdravotními předpoklady.

Výuka  1. – 4. ročníků probíhá podle rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou, pro 3. a 4. ročníky je široká nabídka volitelných předmětů (seminářů) s cílem připravit žáky k úspěšnému studiu na vysokých školách všech typů.

 

Možnost přípravného kurzu k talentové zkoušce v sobotních termínech 12.11.2016 a 17.12.2016 od 9 – 12 hodin (zdarma).

Možnost přípravného kurzu k přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka v pátečních termínech od 14 – 16 hodin: 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 24.2., 3.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4.2017 (1000,- Kč).

Přihlášky na přípravný kurz přijímáme na e-mailovou adresu sgpce@sgpce.cz nebo telefonicky 466 650 687, popř. 727 814 363. Poplatek za kurz je 1000,- Kč. Tuto platbu poukažte před zahájením kurzu převodem na číslo účtu Nadačního fondu C.A.F.: 0272244893/0300 ČSOB, variabilním symbolem je datum narození dítěte (DDMMRRRR).