Nabídka ke studiu

Dny otevřených dveří:

čtvrtek 12.10.2017 a 23.11.2017 od 15:00.

Uzávěrka přihlášek k 30.11.2017, talentová zkoušky 11.1.2018 – 1. termín, (12.1.2018 – 2. termín) a jednotná zkouška 12.4.2018 1. termín a 16.4.2018  2. termín.

Předchůdce Sportovního gymnázia – Sportovní škola Pardubice vznikla v r. 1984. Do současné podoby se transformovala v r. 1993 a od r. 2001 je jejím zřizovatelem Pardubický kraj.

Posláním školy je vytvářet podmínky pro optimální spojení výuky a sportovní přípravy s důrazem na zdravotní zabezpečení.

Studium je 4 – leté, přijímáme žáky z 9. tříd ZŠ do studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41.

Systém školy je otevřený a v průběhu roku je možno doplňovat třídy sportovně nadanými žáky z jiných středních škol s odpovídajícími studijními, sportovními a zdravotními předpoklady.

Výuka  1. – 4. ročníků probíhá podle rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou, pro 3. a 4. ročníky je široká nabídka volitelných předmětů (seminářů) s cílem připravit žáky k úspěšnému studiu na vysokých školách všech typů.

 

Možnost přípravného kurzu k talentové zkoušce v sobotních termínech 25.11.2017 a 16.12.2017 od 9 – 12 hodin (zdarma).

Možnost přípravného kurzu k přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka v pátečních termínech od 14 – 16 hodin: 12.1., 19.1., 26.1., 9.2., 16.2., 23.2., 2.3., 9.3., 23.3., 6.4.2018 (1000,- Kč).

Přihlášky na přípravný kurz přijímáme pomocí interaktivního formuláře. Poplatek za kurz je 1000,- Kč. Tuto platbu poukažte před zahájením kurzu převodem na číslo účtu Nadačního fondu C.A.F.: 272244893/0300 ČSOB, variabilním symbolem je datum narození dítěte (DDMMRRRR).