Nabídka ke studiu

Dny otevřených dveří:

čtvrtek 24.10.2019 a 21.11.2019 od 15:00 do 17:00 hodin.

Uzávěrka přihlášek k 30.11.2019.

Talentová zkouška 16.1.2020 – 1. termín, (17.1.2020 – 2. termín) a jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky 14.4.2020 – 1. termín, (15.4.2020 – 2. termín).

Předchůdce Sportovního gymnázia – Sportovní škola Pardubice vznikla v r. 1984. Do současné podoby se transformovala v r. 1993 a od r. 2001 je jejím zřizovatelem Pardubický kraj.

Posláním školy je vytvářet podmínky pro optimální spojení výuky a sportovní přípravy s důrazem na zdravotní zabezpečení.

Studium je 4 – leté, přijímáme žáky z 9. tříd ZŠ do studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41.

Systém školy je otevřený a v průběhu roku je možno doplňovat třídy sportovně nadanými žáky z jiných středních škol s odpovídajícími studijními, sportovními a zdravotními předpoklady.

Kmenové sporty: atletika, veslování, plavání, basketbal, házená, fotbal a judo.

Ostatní sporty jsou nekmenové – žák trénuje s vlastním trenérem.

Výuka  1. – 4. ročníků probíhá podle rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou, pro 3. a 4. ročníky je široká nabídka volitelných předmětů (seminářů) s cílem připravit žáky k úspěšnému studiu na vysokých školách všech typů.

Možnost přípravného kurzu k talentové zkoušce v sobotních termínech 23.11.2019 a 14.12.2019 od 9 – 12 hodin (zdarma).

Přihláška na přípravný kurz k talentové zkoušce není potřeba.

Možnost přípravného kurzu k přijímací zkoušce z matematiky (10 vyučovacích hodin) a českého jazyka (10 vyučovacích hodin) ve středečních termínech: 15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 19.2., 26.2., 4.3., 11.3., 18.3. a 25.3.2020 pokaždé od 15:45 – 16:30, 16:35 – 17:20 (1000,- Kč).

Přihlášky na přípravný kurz přijímáme pomocí interaktivního formuláře. Poplatek za kurz je 1000,- Kč. Tuto platbu poukažte před zahájením kurzu převodem na číslo účtu Nadačního fondu C.A.F.: 272244893/0300 ČSOB, variabilním symbolem je datum narození dítěte (DDMMRRRR).