Nabídka ke studiu

Dny otevřených dveří:

čtvrtek 25.10.2018 a 22.11.2018 od 15:00.

Uzávěrka přihlášek k 30.11.2018, talentová zkoušky 10.1.2019 – 1. termín, (11.1.2019 – 2. termín) a jednotná zkouška 12.4.2019 1. termín a 15.4.2019  2. termín.

Předchůdce Sportovního gymnázia – Sportovní škola Pardubice vznikla v r. 1984. Do současné podoby se transformovala v r. 1993 a od r. 2001 je jejím zřizovatelem Pardubický kraj.

Posláním školy je vytvářet podmínky pro optimální spojení výuky a sportovní přípravy s důrazem na zdravotní zabezpečení.

Studium je 4 – leté, přijímáme žáky z 9. tříd ZŠ do studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41.

Systém školy je otevřený a v průběhu roku je možno doplňovat třídy sportovně nadanými žáky z jiných středních škol s odpovídajícími studijními, sportovními a zdravotními předpoklady.

Výuka  1. – 4. ročníků probíhá podle rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou, pro 3. a 4. ročníky je široká nabídka volitelných předmětů (seminářů) s cílem připravit žáky k úspěšnému studiu na vysokých školách všech typů.

 

Možnost přípravného kurzu k talentové zkoušce v sobotních termínech 24.11.2018 a 15.12.2018 od 9 – 12 hodin (zdarma).

Možnost přípravného kurzu k přijímací zkoušce z matematiky (10 vyučovacích hodin) a českého jazyka (10 vyučovacích hodin) ve středečních termínech 15:45 – 16:30, 16:35 – 17:20: 16.1., 23.1., 30.1., 13.2., 20.2., 27.2., 6.3., 13.3., 20.3., 27.3.2019 (1000,- Kč).

Přihlášky na přípravný kurz přijímáme pomocí interaktivního formuláře. Poplatek za kurz je 1000,- Kč. Tuto platbu poukažte před zahájením kurzu převodem na číslo účtu Nadačního fondu C.A.F.: 272244893/0300 ČSOB, variabilním symbolem je datum narození dítěte (DDMMRRRR).